Hoe wordt de diagnose van essentiële tremor gesteld?

De eerste vaststelling gebeurt heel vaak bij de huisarts, die eventueel doorverwijst naar een neuroloog.
Soms belanden mensen met een ET ook wel eens bij een psycholoog of psychiater, bijvoorbeeld met de aanwezigheid van stressklachten.
Waar ze dan een dure nodeloze therapie volgen, die voor hen niet het gewenste resultaat geeft, nl. het minderen van het beven.

Bij een doorverwijzing naar de neuroloog zal deze via amnese (gerichte vragen) en neurologisch onderzoek een beeld proberen te vormen van de tremor. Op die manier kunnen andere ziektebeelden worden uitgesloten.

De neuroloog heeft een aantal tools ter beschikking waarmee hij/zij met zekerheid de diagnose kan stellen van een essentiële tremor.

Standaard wordt er een EEG-scan uitgevoerd. Er kan een bloedonderzoek volgen om andere oorzaken van het trillen uit te sluiten (zoals een snelle werking van de schildklier).Of er wordt een MRI scan uitgevoerd om eventueel andere hersenaandoeningen uit te sluiten.

Ook kan de neuroloog een tremorregistratie uitvoeren. Hierbij kan met sensoren (aangebracht op armen en benen) het type tremor worden bepaald.


De sensoren meten de bewegingsuitslag, de frequentie van de tremor en de spieractiviteit. Zo zal je gevraagd worden verschillende houdingen aan te nemen en bewegingen uit te voeren.
En wordt (vaak met video) vastgelegd bij welke houdingen en bewegingen de tremor het ergst aanwezig is.